Home Diễn đàn Hỏi – Đáp VinFast cam kết mua lại xe sau 5 năm, liệu VF có thể làm ngược lại việc đó? Trả lời cho: VinFast cam kết mua lại xe sau 5 năm, liệu VF có thể làm ngược lại việc đó?

  • Lan Anh Phan Thị

    0 VF Points
    Thành viên
    06/08/2023 lúc 15:33

    Xe cho thuê thì khấu hao nhanh lắm ạ! Nếu bác thuê về để chạy dịch vụ thì Vinfast ko mua lại đâu