Home Diễn đàn Tin tức VF 8-9 Miền Nam – Chúc mừng VinFast IPO thành công tại Mỹ Trả lời cho: VF 8-9 Miền Nam – Chúc mừng VinFast IPO thành công tại Mỹ

  • Giang Lê

    0 VF Points
    Thành viên
    16/08/2023 lúc 01:31

    Chúc mừng VinFast đã thành công IPO trên thị trường được xem khó nhất. Chúc VinFast nhanh chóng đạt được những mục sắp tới và thành công hơn sự mong đợi