Home Diễn đàn Tin tức Vinfast (VFS/VFSWW) – Chính thức trở thành Công ty Đại chúng toàn cầu tại TTCK Nasdaq Trả lời cho: Vinfast (VFS/VFSWW) – Chính thức trở thành Công ty Đại chúng toàn cầu tại TTCK Nasdaq

  • Dương Quang Đức Chí

    0 VF Points
    Khách Danh dự
    16/08/2023 lúc 16:56

    Chúc mừng VinFast, chúc mừng Việt Nam đã có 1 công ty đầu tiên và duy nhất lên sàn chứng khoán Mỹ.