Home Diễn đàn Tin tức VinFast chơi lớn quá, mỗi thành viên đc nhận 30 VFS, các bác bị hạ hạng tv cứ bình tĩnh nhé Trả lời cho: VinFast chơi lớn quá, mỗi thành viên đc nhận 30 VFS, các bác bị hạ hạng tv cứ bình tĩnh nhé

  • Anh Đức Trần

    25 VF Points
    Thành viên
    17/08/2023 lúc 23:08

    Sao bị hạ từ Thành viên xuống Khách hàng danh dự vậy ạ, em cũng ít tương tác nhưng thấy không bị