Home Diễn đàn Tâm sự Tài khoản mình mới bị hạ bậc thành viên có được nhận quà 30 cổ phiếu VFS không? Trả lời cho: Tài khoản mình mới bị hạ bậc thành viên có được nhận quà 30 cổ phiếu VFS không?

  • QUYỀN NGUYỄN

    25 VF Points
    Thành viên
    18/08/2023 lúc 05:50

    Hy vọng là vẫn được. Vì mình cũng chỉ xem bài chứ ít tương tác.