Home Diễn đàn Tâm sự ĐỀ NGHỊ VFS GIA HẠN THỜI GIAN TẶNG QUÀ 30CP VFS CHO MEMBER MỚI VỚI! Trả lời cho: ĐỀ NGHỊ VFS GIA HẠN THỜI GIAN TẶNG QUÀ 30CP VFS CHO MEMBER MỚI VỚI!

  • Hưng Dương Việt

    10 VF Points
    Thành viên
    18/08/2023 lúc 06:18

    Chờ chương trình sau bác ơi. Quy định của ng ta rồi, chắc mỗi khách hàng của vinfast mới hay kêu bất công. Chứ hãng khác không tặng gì thì thôi, đỡ kêu