Home Diễn đàn Tin tức VinFast chơi lớn quá, mỗi thành viên đc nhận 30 VFS, các bác bị hạ hạng tv cứ bình tĩnh nhé Trả lời cho: VinFast chơi lớn quá, mỗi thành viên đc nhận 30 VFS, các bác bị hạ hạng tv cứ bình tĩnh nhé

  • Nam Nguyễn Đức

    0 VF Points
    Khách Danh dự
    18/08/2023 lúc 07:20

    VinFast luôn đặt khách hàng là trọng tâm mà