Home Diễn đàn Tâm sự Tài khoản mình mới bị hạ bậc thành viên có được nhận quà 30 cổ phiếu VFS không? Trả lời cho: Tài khoản mình mới bị hạ bậc thành viên có được nhận quà 30 cổ phiếu VFS không?

  • Kiên Mr Phạm Công

    25 VF Points
    Thành viên
    18/08/2023 lúc 07:23

    Em vào thì thấy không là chủ xe nữa mà thành khách danh dự. Trong thông tin tài khoản sẽ có phần nâng hạng chủ xe bác nhé