Home Diễn đàn Tâm sự Tài khoản mình mới bị hạ bậc thành viên có được nhận quà 30 cổ phiếu VFS không? Trả lời cho: Tài khoản mình mới bị hạ bậc thành viên có được nhận quà 30 cổ phiếu VFS không?

  • Phương Lê Hoàng Việt

    0 VF Points
    Thành viên
    18/08/2023 lúc 07:28

    Đa số đều bị hạ bậc từ chủ xe thành khách danh dự 😂