Home Diễn đàn Tâm sự Tài khoản mình mới bị hạ bậc thành viên có được nhận quà 30 cổ phiếu VFS không? Trả lời cho: Tài khoản mình mới bị hạ bậc thành viên có được nhận quà 30 cổ phiếu VFS không?

  • Phương BK

    0 VF Points
    Khách Danh dự
    18/08/2023 lúc 07:40

    Ủa mình cũng là thành viên gia đình cùng chủ xe mà chỉ dc là khách thôi sao 😁 Admin nghỉ ra 1 cái tên cho thành viên gia đình chứ nhỉ ☺️