Home Diễn đàn Tin tức VinFast chơi lớn quá, mỗi thành viên đc nhận 30 VFS, các bác bị hạ hạng tv cứ bình tĩnh nhé Trả lời cho: VinFast chơi lớn quá, mỗi thành viên đc nhận 30 VFS, các bác bị hạ hạng tv cứ bình tĩnh nhé

  • Xuân Triệu Lê

    0 VF Points
    Thành viên
    18/08/2023 lúc 08:20

    )))0 BÁC NÓI RẤT ĐÚNG .Nhiều đặc quyền của tiên phong lắm