Home Diễn đàn Tâm sự Tài khoản mình mới bị hạ bậc thành viên có được nhận quà 30 cổ phiếu VFS không? Trả lời cho: Tài khoản mình mới bị hạ bậc thành viên có được nhận quà 30 cổ phiếu VFS không?

  • Tuyết Đặng

    10 VF Points
    Thành viên
    18/08/2023 lúc 12:25

    mình vừa gọi tổng đài họ nói ngày 23/8 sẽ có cổng đăng kí thông tin nhận cổ phiếu tặng