Home Diễn đàn Hỏi – Đáp “Tài khoản Khách danh dự được nhận quà không?” – Trả lời cho các bác rõ! Trả lời cho: “Tài khoản Khách danh dự được nhận quà không?” – Trả lời cho các bác rõ!

  • Đỗ Khắc Phúc

    0 VF Points
    Thành viên
    18/08/2023 lúc 12:59

    em có cái mail bị hạ hạng xuống thành thành viên danh dự, giờ mới để ý, như vậy có nghĩa là trước đấy đã ở hạng chủ xe rồi đúng ko bác?