Home Diễn đàn Chăm xe – Chơi xe Cho hỏi về việc những cái cần thay, sửa chữa khi kiểm tra, bảo dưỡng Trả lời cho: Cho hỏi về việc những cái cần thay, sửa chữa khi kiểm tra, bảo dưỡng

  • THƯ CÔNG TY TNHH TMDV TV CÔNG NGHỆ ANH

    0 VF Points
    Thành viên
    18/08/2023 lúc 13:02

    Vậy là gặp trúng ẻm chưa có tâm lắm, mà nói chung đội ngũ bán hàng ở showroom khúc bảo dưỡng chán phèo, làm việc không có chuyên nghiệp