Home Diễn đàn Tin tức Mấy hôm nay cộng đồng Vin xôn sao về việc Vinfast bán lại xe xăng, theo bạn Vin có nên sản xuất lại xe xăng hay không? Trả lời cho: Mấy hôm nay cộng đồng Vin xôn sao về việc Vinfast bán lại xe xăng, theo bạn Vin có nên sản xuất lại xe xăng hay không?

  • Tiệp Hà Duy

    15 VF Points
    Thành viên
    18/08/2023 lúc 13:15

    Đã bỏ là bỏ chứ ai bỏ rồi lại làm lại. Tập trung phát triển xe điện là chuẩn rồi ạ