Home Diễn đàn Công nghệ ô tô Xe vf5 Trả lời cho: Xe vf5

  • Tú Lê Minh

    5 VF Points
    Thành viên
    18/08/2023 lúc 13:44

    Bn có bị chạy ở tốc độ 70km là 2 thanh ốp nhựa trụ A phía ngoài có khe gió lùa vào kêu, xe nào cũng bị, bữa lấy băng keo dán lại chạy thử thì tiếng nó nhỏ lại, đoán là chỗ đó, mong vin khắc phục luôn