Home Diễn đàn Hỏi – Đáp “Tài khoản Khách danh dự được nhận quà không?” – Trả lời cho các bác rõ! Trả lời cho: “Tài khoản Khách danh dự được nhận quà không?” – Trả lời cho các bác rõ!

  • DIỆP NGUYỄN NGỌC

    125 VF Points
    Thành viên
    18/08/2023 lúc 13:45

    Đăng ký từ tháng 7 nhưng chưa gửi yêu cầu nâng cấp lên chủ xe. E vừa yêu cầu nâng cấp chủ xe và add số VIN vào và trở thành thành viên thì có đc hưởng quyền lợi k các bác nhỉ?