Home Diễn đàn Tâm sự ĐỀ NGHỊ VFS GIA HẠN THỜI GIAN TẶNG QUÀ 30CP VFS CHO MEMBER MỚI VỚI! Trả lời cho: ĐỀ NGHỊ VFS GIA HẠN THỜI GIAN TẶNG QUÀ 30CP VFS CHO MEMBER MỚI VỚI!

  • HUY TRỊNH ĐÌNH

    25 VF Points
    Thành viên
    18/08/2023 lúc 22:46

    Cùng quan điêm với bạn. Đã là khách hàng tin tưởng và yêu Vinfast thì nên được đối xử và trân trọng như nhau thì nhân văn hơn.