Home Diễn đàn Tâm sự ĐỀ NGHỊ VFS GIA HẠN THỜI GIAN TẶNG QUÀ 30CP VFS CHO MEMBER MỚI VỚI! Trả lời cho: ĐỀ NGHỊ VFS GIA HẠN THỜI GIAN TẶNG QUÀ 30CP VFS CHO MEMBER MỚI VỚI!

  • Nam Nguyễn

    0 VF Points
    Thành viên
    19/08/2023 lúc 04:20

    Nên thế bạn ạ. Mình đi 2 xe Sa từ 2019 đến hôm qua mới biết để đăng ký thì đã muộn rồi.