Home Diễn đàn Tâm sự ĐỀ NGHỊ VFS GIA HẠN THỜI GIAN TẶNG QUÀ 30CP VFS CHO MEMBER MỚI VỚI! Trả lời cho: ĐỀ NGHỊ VFS GIA HẠN THỜI GIAN TẶNG QUÀ 30CP VFS CHO MEMBER MỚI VỚI!

  • Thắng Nguyễn

    0 VF Points
    Thành viên
    19/08/2023 lúc 06:13

    Thế mà hôm qua đọc ở đâu đó nói: Chủ xe điện mới đươc nhận quà. Thế nào lại mò vào hộp thư mở ra xem mới biết hoá ra không phải chỉ xe điện