Home Diễn đàn Lux & Fadil E đang sở hữu luxa2.0.. e thấy loa xe nghe cũng hay mà nhiều bác bảo độ thêm.theo các bác lên độ thêm cái gi ạ Trả lời cho: E đang sở hữu luxa2.0.. e thấy loa xe nghe cũng hay mà nhiều bác bảo độ thêm.theo các bác lên độ thêm cái gi ạ

  • Dũng Vũ

    0 VF Points
    Thành viên
    19/08/2023 lúc 13:55

    Loa Lux A công nhận nghe hơi chán thật, có khi ko bằng Fadil ấy 😀