Home Diễn đàn Đánh giá xe VFe34 chạy full cao tốc Vĩnh Hảo -> TpHCM ~270km không trạm dừng sạc có khả thi? Trả lời cho: VFe34 chạy full cao tốc Vĩnh Hảo -> TpHCM ~270km không trạm dừng sạc có khả thi?

  • Ngọc Anh Lê

    80 VF Points
    Thành viên
    19/08/2023 lúc 13:56

    Cao tốc chưa hoàn thiện, sắp tới kiểu gì cũng có trạm dừng nghỉ để sạc xe, em đi trải nghiệm là chính