Home Diễn đàn Hỏi – Đáp Kiểm tra hạng thành viên trước đây và thông tin xe đã đăng ký như thế nào ạ? Trả lời cho: Kiểm tra hạng thành viên trước đây và thông tin xe đã đăng ký như thế nào ạ?

  • Vũ Quốc Bình

    60 VF Points
    Thành viên
    19/08/2023 lúc 14:55

    Đúng rồi khi đăng ký tài khoản là đã nhập số VIN rồi. K hiểu sao đội làm chính sách lại có nhiều bất cập vậy.