Home Diễn đàn Chăm xe – Chơi xe E đang sở hữu luxa2.0.. e thấy loa xe nghe cũng hay mà nhiều bác bảo độ thêm.theo các bác lên độ thêm cái gi ạ Trả lời cho: E đang sở hữu luxa2.0.. e thấy loa xe nghe cũng hay mà nhiều bác bảo độ thêm.theo các bác lên độ thêm cái gi ạ

  • QUYỀN NGUYỄN

    25 VF Points
    Thành viên
    19/08/2023 lúc 15:04

    Loa Lux nguyên bản chán lắm nên phải độ mới ngon dc. Thay loa ko ăn thua đâu vì cái gốc là ampli và DSP. Ko thay thì thôi chứ thay thì phải thay cho tận gốc bác ạ.