Home Diễn đàn VF 5 Tổng hợp các lỗi đang gặp trên VF5 Trả lời cho: Tổng hợp các lỗi đang gặp trên VF5

  • Ngọc Tuấn Đặng

    50 VF Points
    Thành viên
    19/08/2023 lúc 15:15

    Lỗi rada phía sau bị che dẫn đến mất cảnh báo điểm mù bên gương phải. Phải tháo cọc âm ắc quy mới reset được hết lỗi này. Khá bất tiện. Mong Vinfast sớm khắc phục.