Home Diễn đàn Tâm sự ĐỀ NGHỊ VFS GIA HẠN THỜI GIAN TẶNG QUÀ 30CP VFS CHO MEMBER MỚI VỚI! Trả lời cho: ĐỀ NGHỊ VFS GIA HẠN THỜI GIAN TẶNG QUÀ 30CP VFS CHO MEMBER MỚI VỚI!

  • Điệp Hà Thị

    0 VF Points
    Thành viên
    19/08/2023 lúc 15:27

    Mình hnay cũng mới biết có cộng đồng này, và hnay cũng mới thay đổi thông tin trên hệ thống. Hi vọng VFS gia hạn đến 20/8 cũng đc