Home Diễn đàn Tâm sự ĐỀ NGHỊ VFS GIA HẠN THỜI GIAN TẶNG QUÀ 30CP VFS CHO MEMBER MỚI VỚI! Trả lời cho: ĐỀ NGHỊ VFS GIA HẠN THỜI GIAN TẶNG QUÀ 30CP VFS CHO MEMBER MỚI VỚI!

  • Khánh Tường Huỳnh

    50 VF Points
    Thành viên
    19/08/2023 lúc 15:56

    Bận quá thì đăng ký xong vứt đó cũng đc nhận mà. Xem nhẹ cộng đồng rồi giờ kêu