Home Diễn đàn Tin tức VinFast chơi lớn quá, mỗi thành viên đc nhận 30 VFS, các bác bị hạ hạng tv cứ bình tĩnh nhé Trả lời cho: VinFast chơi lớn quá, mỗi thành viên đc nhận 30 VFS, các bác bị hạ hạng tv cứ bình tĩnh nhé

  • Thị Thanh Hiền Bùi

    0 VF Points
    Thành viên
    19/08/2023 lúc 16:33

    Cứ đến 23 là biết ngay ạ! Ai nhận đc mail là sẽ nhận dc quà các bác nhé