Home Diễn đàn Tin tức Bạn đã hoàn thành để chuẩn bị là cổ đông VinFast chưa? Trả lời cho: Bạn đã hoàn thành để chuẩn bị là cổ đông VinFast chưa?

 • ANH KHOA BRVT

  100 VF Points
  Thành viên
  20/08/2023 lúc 07:19

  Bác phải đăng ký thành viên trước ngày 15-08-2023, đạt điều hiện (bác xem Mail) và mình sẽ chờ Mail kế tiếp của Vin nhé

  • Trả lời này đã được chỉnh sửa 3 tháng, 1 tuần trước by  ANH KHOA BRVT.