Home Diễn đàn Tâm sự ĐỀ NGHỊ VFS GIA HẠN THỜI GIAN TẶNG QUÀ 30CP VFS CHO MEMBER MỚI VỚI! Trả lời cho: ĐỀ NGHỊ VFS GIA HẠN THỜI GIAN TẶNG QUÀ 30CP VFS CHO MEMBER MỚI VỚI!

  • Huy Quách

    100 VF Points
    Thành viên
    20/08/2023 lúc 08:18

    Vinfast chọn tặng quà cho chủ xe có kích hoạt tài khoản sẽ đỡ tốn quà hơn tất cả chủ xe nhưng sẽ được tiếng là chơi sộp tặng quà cho tất cả người mua xe của họ.