Home Diễn đàn Tâm sự ĐỀ NGHỊ VFS GIA HẠN THỜI GIAN TẶNG QUÀ 30CP VFS CHO MEMBER MỚI VỚI! Trả lời cho: ĐỀ NGHỊ VFS GIA HẠN THỜI GIAN TẶNG QUÀ 30CP VFS CHO MEMBER MỚI VỚI!

  • Lê Tiến Quân

    85 VF Points
    Thành viên
    20/08/2023 lúc 15:14

    Đồng quan điểm với bạn.tất nhiên là ưu tiên cho chủ xe vinfats đã tham gia cộng đồng sau ngày 15/8/2023