Home Diễn đàn Hỏi – Đáp “Tài khoản Khách danh dự được nhận quà không?” – Trả lời cho các bác rõ! Trả lời cho: “Tài khoản Khách danh dự được nhận quà không?” – Trả lời cho các bác rõ!

  • Ngọc Quý Trần

    0 VF Points
    Thành viên
    20/08/2023 lúc 15:34

    Mình nhận được mail của Vinfast rồi vậy có phải làm thêm việc gì để được nhận quà không nhỉ?