Home Diễn đàn Tâm sự ĐỀ NGHỊ VFS GIA HẠN THỜI GIAN TẶNG QUÀ 30CP VFS CHO MEMBER MỚI VỚI! Trả lời cho: ĐỀ NGHỊ VFS GIA HẠN THỜI GIAN TẶNG QUÀ 30CP VFS CHO MEMBER MỚI VỚI!

  • Thanh Nguyen

    0 VF Points
    Thành viên
    20/08/2023 lúc 15:42

    Mình sử dụng xe từ 31/12/2020 nhưng cũng ko biết tới diễn đàn này, vì đặc thù công việc nên ko sử dụng gmail. Nay vào diễn đàn thấy nhiều bạn sân si quá.