Home Diễn đàn Hỏi – Đáp Mình đã nhận mail tặng 30 VFS. Các bác thử kiểm tra nhé Trả lời cho: Mình đã nhận mail tặng 30 VFS. Các bác thử kiểm tra nhé

  • Chờ Lê

    85 VF Points
    Thành viên
    20/08/2023 lúc 16:13

    Có 3 gạch ngang bấm vào đó làm theo hướng dẫn rồi bấm vào nút tròn dạng như kính lúp ấy rồi làm theo hướng dẫn là OK tớ làm vậy nâng hạng thành công