Home Diễn đàn Chăm xe – Chơi xe Cruise Control cho Vinfast Fadil và hàng loạt tính năng ẩn khác nữa, sao lại không? Trả lời cho: Cruise Control cho Vinfast Fadil và hàng loạt tính năng ẩn khác nữa, sao lại không?

  • Công Nguyễn Thành

    0 VF Points
    Thành viên
    20/08/2023 lúc 19:48

    e thường sử dụng tính năng cruise control là nhiều nhất. cứ xác định được đoạn đường nào đó được chạy bao nhiêu, là canh đạp ga đến mức đó r kích hoạt, sau đó chỉ còn việc huỷ hoặc active lại bằng nút trên vô lăng thôi. ko phải lăn tăn đến chân ga nữa 😀