Home Diễn đàn Đánh giá xe Trải nghiệm xe VF5 Trả lời cho: Trải nghiệm xe VF5

  • Chờ Lê

    10 VF Points
    Thành viên
    20/08/2023 lúc 19:51

    Lỗi tùm lum chân ga và thắng kêu ầm ầm tuy nhiên đến xưởng mấy chú kỹ thuật mát tay đi lại mượt mà ngay ý kiến cá nhân mình là yêu Vinfast nha bạn