Home Diễn đàn Chăm xe – Chơi xe Cruise Control cho Vinfast Fadil và hàng loạt tính năng ẩn khác nữa, sao lại không? Trả lời cho: Cruise Control cho Vinfast Fadil và hàng loạt tính năng ẩn khác nữa, sao lại không?

  • Công Nguyễn Thành

    0 VF Points
    Thành viên
    20/08/2023 lúc 19:56

    độ cái nào là mất bảo hành cái đó. mà độ là độ cái không có của nsx, còn cái này là nsx có cho mà quên mở lên đó chứ 😀 chắc hông tính độ đc đâu, mà bị chèn ép quá thì restore về mặc định 1p30s 😀 đố anh biết e đang nghĩ gì 😀