Home Diễn đàn Hỏi – Đáp Kiểm tra hạng thành viên trước đây và thông tin xe đã đăng ký như thế nào ạ? Trả lời cho: Kiểm tra hạng thành viên trước đây và thông tin xe đã đăng ký như thế nào ạ?

  • CƯƠNG DIỆP MỸ

    75 VF Points
    Thành viên
    20/08/2023 lúc 22:06

    Chính xác đấy nhưng điều kiện ngoài chủ xe thi còn đăng ký thành viên trước 15/8/2023 nữa . Các bác thành viên đã nhận quà nhiều lúc lại hiểu sai và gay gắt quá 😅😅😅