Home Diễn đàn Tin tức Cần off Zoom, để người tiên phong, có cơ hội đầu tư cổ phiếu VFS. Ai cùng quan điểm, cùng điểm DANH nào? Trả lời cho: Cần off Zoom, để người tiên phong, có cơ hội đầu tư cổ phiếu VFS. Ai cùng quan điểm, cùng điểm DANH nào?

  • ĐÔNG PHẠM THANH

    19 VF Points
    Thành viên
    20/08/2023 lúc 22:53

    Bạn nào có cùng quan điểm với mình nào