Home Diễn đàn Tâm sự ĐỀ NGHỊ VFS GIA HẠN THỜI GIAN TẶNG QUÀ 30CP VFS CHO MEMBER MỚI VỚI! Trả lời cho: ĐỀ NGHỊ VFS GIA HẠN THỜI GIAN TẶNG QUÀ 30CP VFS CHO MEMBER MỚI VỚI!

  • Thuấn Nguyễn văn

    250 VF Points
    Thành viên
    21/08/2023 lúc 07:37

    ai cũng như bác chủ thì hòa cả làng ah. Nếu không có sự kiện tặng cp lần này chắc các bác ấy cũng không cần biết đến trang Vinfast toàn cầu này đâu. kk