Home Diễn đàn Hỏi – Đáp THAY ĐỔI THÔNG TIN NÊN CHƯA ĐĂNG KÝ HỒ SƠ ĐƯỢC THÌ LÀM CÁCH NÀY Trả lời cho: THAY ĐỔI THÔNG TIN NÊN CHƯA ĐĂNG KÝ HỒ SƠ ĐƯỢC THÌ LÀM CÁCH NÀY

 • Phương Phạm Thị Lưu

  0 VF Points
  Thành viên
  23/08/2023 lúc 20:26

  Mình gửi hồ sơ thì bị báo là số Vin nhập không trùng với số Vin khi đk diễn đàn.

  Trong khi mình nhập số vin để nâng hạng thì báo là chưa cập nhật số đt và email.

  Thông tin của mình đã đày đủ và cũng đã nhận đc mail của Vin thường xuyên