Home Diễn đàn Tâm sự Đề nghị bổ sung khách hàng nhận thưởng cổ phiếu Trả lời cho: Đề nghị bổ sung khách hàng nhận thưởng cổ phiếu

  • Huân Đặng

    0 VF Points
    Thành viên
    23/08/2023 lúc 21:53

    đây là ct VF tri ân thành viên cộng đồng mà bác, e thấy đợt diễn đàn mới ra mắt cũng quảng bá nhiều, quà cáp đủ kiểu mà nhiều bác vẫn thờ ơ, giờ tri ân các bác lại bảo để sót kd tiên phong. Còn cái việc vào hay ko vào diễn đàn là quyền cá nhân của mỗi ng chứ bác, VF ko thể mặc định đưa vào thế đc