Home Diễn đàn Tâm sự Đăng ký VFS thành công Trả lời cho: Đăng ký VFS thành công

  • Đăng Vương Nguyễn Long

    0 VF Points
    Thành viên
    23/08/2023 lúc 22:05

    Không được đâu bạn. Sau 1 năm đầu thì chỉ được mua bán giữa các thành viên, sau năm thứ 2 thì bạn có thể bán lại cho Vinfast. Rồi sau nữa thì sao mình ko rõ, mình nhớ hình như quy định là vậy.