Home Diễn đàn Đánh giá xe VF5 sau update phần mềm Trả lời cho: VF5 sau update phần mềm

  • HUY TRỊNH ĐÌNH

    25 VF Points
    Thành viên
    23/08/2023 lúc 22:16

    Hình như là vậy bác ạ. Nay em thấy thông tin thể hiện trên màn hình lại như trước rồi. Thực tế chạy thì quãng đường đi được với thời tiết buổi sáng và chiều là 1% đi được 4km