Home Diễn đàn Tâm sự ĐỀ NGHỊ VFS GIA HẠN THỜI GIAN TẶNG QUÀ 30CP VFS CHO MEMBER MỚI VỚI! Trả lời cho: ĐỀ NGHỊ VFS GIA HẠN THỜI GIAN TẶNG QUÀ 30CP VFS CHO MEMBER MỚI VỚI!

  • Vũ Hồ Hoài

    25 VF Points
    Thành viên
    24/08/2023 lúc 11:28

    Cứ gia nhập đi các bác, lần này còn lần sau nữa mà, Vin không đối xử tệ với những người tiên phong ủng hộ Vin đâu.