Home Diễn đàn Hỏi – Đáp Thành viên cộng đồng từ 2022 , 17/8 vào update số vin xe đang đi hiện tại thì báo không đủ điều kiện nhận quà ??? Trả lời cho: Thành viên cộng đồng từ 2022 , 17/8 vào update số vin xe đang đi hiện tại thì báo không đủ điều kiện nhận quà ???

  • Trinh Đinh tuyết

    25 VF Points
    Thành viên
    24/08/2023 lúc 11:48

    Nhà e mua 2 xe. Tạo nick có 1 xe thì dc. Xe thứ 2 tạo sau 15/8 thì cũng bị không được