Home Diễn đàn Tin tức Khảo sát lỗi phần mềm 8.7.9.1 trên VF8 và góp ý về phần cứng sản phẩm Trả lời cho: Khảo sát lỗi phần mềm 8.7.9.1 trên VF8 và góp ý về phần cứng sản phẩm

  • LUẬN LÊ VĂN

    0 VF Points
    Thành viên
    24/08/2023 lúc 12:28

    Vẫn còn lỗi cam 360, cam lùi, báo lỗi cảm biến va chạm trước, lỗi cảm biến tiệm cận phía trức bên phải. Sạc pin xong bị mất lạnh 20 phút mới có lại