Home Diễn đàn Tâm sự ĐỀ NGHỊ VFS GIA HẠN THỜI GIAN TẶNG QUÀ 30CP VFS CHO MEMBER MỚI VỚI! Trả lời cho: ĐỀ NGHỊ VFS GIA HẠN THỜI GIAN TẶNG QUÀ 30CP VFS CHO MEMBER MỚI VỚI!

  • Bảo Nguyễn Quốc

    0 VF Points
    Thành viên
    24/08/2023 lúc 12:43

    Cùng là người mua xe vinfast như nhau thôi. Chỉ khác nhau là chúng tôi không biết thông tin về diễn đàn này. Chuyện tham gia diễn đàn vào thời điểm nào tôi nghỉ không có gì quan trọng để lấy đó làm căn cứ tri ân khách hàng. Ông làm như tự ông xuất tiền túi ra cho tụi này không bằng, ở đó kể công.