Home Diễn đàn Hỏi – Đáp Loanh quanh vấn đề điền thông tin nhận quà Trả lời cho: Loanh quanh vấn đề điền thông tin nhận quà

  • Trần Thành Chung

    10 VF Points
    Thành viên
    24/08/2023 lúc 13:37

    Đăng ký hay đăng kiểm thì số khung cũng như nhau chứ sao lại có chuyện nhập theo đăng ký ko đúng mà nhập theo đăng kiểm lại đúng (tất cả đều 17 ký tự cả)