Home Diễn đàn Tâm sự Chủ xe trước 15.08.2023. Là thành viên trước 15.08.2023 nhưng không nhận được CP Vinfast -> quá vô lý Trả lời cho: Chủ xe trước 15.08.2023. Là thành viên trước 15.08.2023 nhưng không nhận được CP Vinfast -> quá vô lý

  • Vượng Vũ

    25 VF Points
    Thành viên
    25/08/2023 lúc 16:51

    Mình đk acc từ khi cộng đồng ra mắt, đk xếp xe HP rồi đại nhạc hội Wonder, ko có lý gì mà ko add số khung mà hệ thống báo lần đầu tiên add số VIN là 17/8 nên ko đủ đk đăng ký, quá vô lý